Game Online

Chào mừng bạn đến website chơi game online, hãy click vào 1 trong các game sau để chơi, chúc bạn chơi game vui vẻ

Xem Phim Online

Trận chiến cuối cùng – Đi cảnh


Chơi game Trận chiến cuối cùng – Đi cảnh online


A,S,D,W dùng để di chuyển. J dùng để tấn công. Phím K dùng để bay. Phím L dùng để xuất chiêu.

full màn hình (click)

No comments:

Post a Comment