Game Online

Chào mừng bạn đến website chơi game online, hãy click vào 1 trong các game sau để chơi, chúc bạn chơi game vui vẻ

Xem Phim Online

Pháo chiến


Chơi game Pháo chiến online


Điều khiển khẩu pháo để tiêu diệt thành lũy đối phương ! Bạn có 7 giây để làm nhiệm vụ!
Chỉ dẫn: Người chơi 1:  chỉnh hướng chỉnh lực  bắn Người chơi 2: chỉnh hướng  chỉnh lực  bắn

full màn hình (click)

No comments:

Post a Comment