Game Online

Chào mừng bạn đến website chơi game online, hãy click vào 1 trong các game sau để chơi, chúc bạn chơi game vui vẻ

Xem Phim Online

Lính gác thành

Chơi game Lính gác thành online


Tiêu diệt hết kẻ thù, bảo vệ an toàn cho Hoàng thành! Bạn phải cân đối tiền để mua quân và nâng cấp...hãy thể hiện mình! 
Chỉ dẫn:  xem bản đồ  mua quân, bố trí lực lượng và nâng cấp, tiêu diệt kẻ thù.


full màn hình (click)

No comments:

Post a Comment