Game Online

Chào mừng bạn đến website chơi game online, hãy click vào 1 trong các game sau để chơi, chúc bạn chơi game vui vẻ

Xem Phim Online

Hexagon


Hexagon


Có hai loại di chuyển, một bước nhảy hoặc tăng gấp đôi, chỉ khi mảnh của bạn được chọn. Bước chân vào một hexxagon chiếm phần của đối thủ sẽ biến đổi chúng thành của bạn

full màn hình (click)

No comments:

Post a Comment