Game Online

Chào mừng bạn đến website chơi game online, hãy click vào 1 trong các game sau để chơi, chúc bạn chơi game vui vẻ

Xem Phim Online

Bom người


Chơi game Bom người online


Bộ lạc của bạn đang xung đột với bộ lạc láng giềng, hãy đánh thắng họ trước khi họ san bằng đất của bạn... 
Chỉ dẫn: Dùng chuột để bắn, chỉnh lực bắn,góc bắn. ngoài ra sư dụng  để đi lại và tránh đạn của địch.

full màn hình (click)

No comments:

Post a Comment