Game Online

Chào mừng bạn đến website chơi game online, hãy click vào 1 trong các game sau để chơi, chúc bạn chơi game vui vẻ

Xem Phim Online

Bắn gà tây


Bắn gà tây


Dùng chuột để bắn, nếu bạn thua, nhấn F5 (hoặc làm mới) để chơi lại

full màn hình (click)

No comments:

Post a Comment