Game Online

Chào mừng bạn đến website chơi game online, hãy click vào 1 trong các game sau để chơi, chúc bạn chơi game vui vẻ

Xem Phim Online

Đại chiến thế giới 3

Chơi game Đại chiến thế giới 3 online


Nguồn tài nguyên đã cạn kiệt, không còn con đường nào khác ngoài chiến tranh để tranh dành nó. Bạn phải xây dựng căn cứ và lực lượng của mình đủ sức mạnh để tiêu diệt kẻ thù... 
Chỉ dẫn: Dùng chuột để điều khiển và xây dựng căn cứ, lực lượng các phím  quan sát bản đồ. (game rất nặng, vui lòng đợi)


full màn hình (click)

1 comment: